Cursisten

Cursusavonden

De cursus bestaat uit vier avonden. Ze zullen plaatsvinden op;

 • Maandag 30 september 2019 (locatie: sc Bolsward);
 • Maandag 28 oktober 2019 (locatie: n.n.b.);
 • Maandag 25 november 2019 (locatie: n.n.b);
 • Maandag 16 december 2019 (locatie: n.n.b.).

Tijdens cursusavond twee zullen jullie een (deel van een) oefenwedstrijd gaan leiden. Tijdens de laatste cursusavond vindt de spelregeltoets en de diplomering plaats.

Aanstellingen

De wedstrijden voor de meesten van jullie zullen door ons worden aangesteld. Het is belangrijk om telkens minstens 10 dagen van te voren (uiterlijk de woensdag anderhalve week voor het speelweekend) jouw beschikbaarheid aan te geven.

Praktijkwedstrijden

In de periode fluiten jullie vier tot zes wedstrijden met begeleider. Mocht je begeleid worden door één van de begeleiders vanuit onze scheidsrechtersvereniging (en dus niet door een persoon binnen jouw voetbalvereniging) dan is het van belang om je te houden aan de volgende werkwijze;

 1. Uiterlijk vrijdagmiddag 17:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd neem je contact op met jouw begeleider. Gebruik hiervoor de contactgegevens van de begeleiders. Je spreekt af waar en hoe laat jullie elkaar ontmoeten op de wedstrijddag en je maakt (waar mogelijk) jouw leerdoelen kenbaar waarop je wilt gaan focussen tijdens de wedstrijd;
 2. Na afloop van de wedstrijd bespreek je samen met de begeleider wat goed ging, in hoeverre het toepassen van de leerdoelen is gelukt en op welke punten je wilt gaan verbeteren in de komende wedstrijd(en). Dit kan direct na de wedstrijd in de kleedkamer of de kantine, maar ook telefonisch bij een gebrek aan tijd na afloop van de wedstrijd. Doe dit wel in alle gevallen zo snel mogelijk;
 3. Na de wedstrijd maak je voor jezelf een zelfreflectie. Dit is alleen waardevol wanneer je dit kort na afloop van de wedstrijd doet. Uiterlijk dinsdagmiddag om 12:00 uur stuur je jouw zelfreflectie, samen met een ingevulde SPIN, per mail naar de begeleider;
 4. Uiterlijk donderdag ontvang je bericht van de begeleider. Hij / zij stuurt de door hem ingevulde SPIN terug en keurt jouw zelfreflectie goed of af. Wanneer de zelfreflectie is goedgekeurd, plaats je deze samen met de SPIN in LISA, de online omgeving van de KNVB;
 5. Wanneer jouw zelfreflectie is afgekeurd, zorg je ervoor dat je voor zaterdag deze verbetert door de punten toe te passen die de begeleider aangaf. Je mailt daarna opnieuw de (verbeterde) zelfreflectie naar jou begeleider en plaatst na goedkeuring de SPIN en zelfreflectie in LISA.

Belangrijk: tijdens de cursus lever je in totaal minimaal vier zelfreflecties in. Om een verantwoorde spreiding hierin te houden geldt de volgende regel;

 • Voor aanvang tweede cursusavond: minimaal één zelfreflectie in LISA;
 • Voor aanvang derde cursusavond: minimaal twee (bij voorkeur drie) zelfreflecties in LISA;
 • Voor aanvang vierde cursusavond: (minimaal) vier zelfreflecties in LISA.

Voldoe je voor aanvang van een cursusavond niet aan de minimaal gestelde eisen, dan betekent dit dat je direct gezakt bent voor de cursus, tenzij er dispensatie verleend is vanwege een geldige reden zoals een blessure of ziekte.

Neem in geval van (langdurige) ziekte of blessure dan ook direct contact op met cursus coördinatoren Omer Al Alawi of Patrick de Velde. Raadpleeg hiervoor (indien nodig) de contactgegevens.

Redenen zoals (algehele) afgelastingen of een korte blessure of ziekte zullen meestal geen geldige reden zijn. Neem in acht dat zulke onvoorziene gebeurtenissen altijd kunnen voorkomen en zorg dat je voldoende wedstrijddagen overhoudt om dit op te vangen.

Plaats een reactie